Stres

Czym jest stres?

Stres towarzyszy nam w codziennym życiu, jednak czy wiesz czym tak naprawdę jest?

Psychologowie definiują go jako dynamiczną relacje adaptacyjną pomiędzy możliwościami jednostki, a wymogami sytuacji czyli tak zwanym stresorem.

Inaczej można powiedzieć, że stres jest zaburzeniem homeostazy (równowagi) spowodowanym działaniem czynnika fizycznego lub psychologicznego. Możemy wyróżnić kilka rodzajów stresu ze względu na ich charakter.

Stres jest tematem, w który chcę się zagłębić i pokazać Ci jego odcienie szarości oraz jak możesz sobie z nim radzić.

 

Stres ostry

Pojawia się w odpowiedzi na nagłe zagrożenie dla organizmu. Takim zagrożeniem może być zarówno bodziec fizyczny, psychologiczny, jak i ekonomiczny. 

Kiedy odczuwasz taki typ stresu?

Na przykład gdy doznasz urazy w skutek oparzenia bądź złamania, gdy bierzesz udział w wypadku komunikacyjnym lub gdy tracisz środki  do życia. Często już sama myśl o zagrożeniu może wywołać w organizmie reakcję stresową.

 

Stres chroniczny

Jest efektem długotrwałego działania stresorów. W takiej sytuacji organizm wystawiony jest na wpływ stałego napięcia psychofizycznego, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia zdolności regeneracyjnych i ogólnego wyczerpania.
Kiedy możesz podejrzewać, że dopadł Cię stres chroniczny?

  • jeśli cały czas czujesz potrzebę, żeby coś robić (poruszać się, przeglądać informacje na telefonie);
  • jeśli wypoczynek Cię męczy, a w nocy napływa do głowy milion myśli, które nie pozwalają zasnąć;
  • jeśli masz trudności ze skupieniem się na wykonywaniu jednej czynności.

Stres traumatyczny

Jest reakcją organizmu na sytuacje zagrażające utracie życia lub zdrowia. Najczęściej jest to silna reakcja na poziomie fizjologicznym, której towarzyszy szok, a doświadczająca go osoba przeżywa silny strach i poczucie bezradności.
Jeśli doświadczyłeś traumy lub doświadcza jej ktoś z Twoich bliskich, nie bój się szukać pomocy u specjalisty z zakresu psychoterapii.

Ale czy stres zawsze jest czymś negatywnym?
Na szczęście nie. Oprócz stresu negatywnego (tzw. dystres), istnieje na szczęście również stres pozytywny (tzw. eustres). Eustres czyli tak zwany „dobry stres” mobilizuje do wysiłku, sprzyja uczeniu się i pomaga osiągać sukcesy życiowe. Dystres to najczęściej reakcja na problemową sytuację, której rozwiązanie nie jest w danym momencie możliwe lub którą dana jednostka postrzega jako zbyt trudną i niemożliwą do rozwiązania.

Najważniejsze jest jednak, to jaką narrację człowiek obierze w sytuacji stresowej, ponieważ właśnie na tej podstawie organizm zareaguje na stres.

Jak widzisz to jak Twój organizm zareaguje na stres, zależy również od sposobu Twojej narracji danej sytuacji. Sam stres nie jest niczym złym, jeśli tylko umiesz z nim pracować i rozumiesz dlaczego się pojawia. 

W następnych wpisach, postaram się opisać:

  • jak stres może wpływać na Twoje ciało?
  • czy to przez stres czujesz ból, sztywność i napięcie w ciele?
  • czy fizjoterapia może pomóc w pracy z negatywnymi skutkami stresu?
  • czy fizjoterapeuta pracuje z emocjami?

mgr Karolina Niedźwiecka
NK Fizjoterapia